Tanaman perdu

Tanaman dengan batang keras tetapi dengan tinggi pendek:

  1. palem putri
  2. pandan bali
  3. jasmine